De artiestenwereld in Leiden; behulpzaam en afgunstig?